Az ima ereje. Így csináld, hogy jól csináld!

Az életed során már biztos te is elmondtál egy két imát, még akkor is, ha amúgy nem szoktál imádkozni, még akkor is, ha te nem is hiszel az ilyesmiben. Ha más nem is, de a következő mondat valamilyen formában már biztos jó párszor elhagyta a szádat az életed során, mondjuk egy baj közepette: „Istenem csak most segíts, ígérem, hogy…” Bizony, bizony ez is egy ima volt, amit odaát a szellemvilágban hallottak is!

Mi az ima?

Az ima nem egy vallásos valami, nincs benne semmi vallásos és semmi rejtélyes. Az ima nem más, mint kommunikáció a szellemvilággal. Ahhoz, hogy működjön, nem kell, hogy vallásos legyél, nem kell, hogy higgy Istenben, a szellemvilágban vagy bármi másban. Amiért sok esetben az emberek nem tapasztalnak az ima után semmilyen eredményt, az csak azért van, mert egész egyszerűen nem megfelelően imádkoztak vagy épp megkapták a kért segítséget, csak ők észre sem vették, mert más formában várták azt. Egyet jól jegyezz meg! Minden egyes ima, amely bárhol is a világegyetemben vagy bármely szférában elhangzik, mindig meghallgatásra kerül. Sosem marad egyetlen egy ima sem meghallgatás nélkül, még akkor sem, ha azt a legelvetemültebb lény mondja el a mindenség legalacsonyabb síkjának legsötétebb bugyrában, abban a reményben, hogy kiemelkedjék onnan, vagy épp már ezredszerre mondja el valaki. Az ima mindig meghallgatásra kerül és a segítség mindig megérkezik rá, amennyiben az ima tiszta, őszinte és nem ártó szándékú.

Mi történik, amikor imádkozol?

Amikor úgy döntesz, hogy imádkozni fogsz, akkor még mielőtt akár egy szót is hangosan kimondanál, már gondolatban kifejezted a szándékodat, hogy valamely szellemi lényhez kívánsz szólni, beszélni, azaz imádkozni. Ez a szándék már önmagában megteremti a kapcsolatot közted és az imád címzettje között. Ezt a szándékot az adott szellem azonnal érzékeli, bárhol is legyen épp a mindenségben. Olyan ez számukra, mint az ember számára egy telefoncsörgés. De míg a Földön a csörgés csak egy kis távolságon belül hallható és még az is időbe telik, míg a hívott fél érzékeli, odamegy és felveszi a telefont, addig az ima idő és távolság független, azonnali. Ha az a szellem, akihez imádkozni szeretnél, épp a világegyetem legtávolabbi csücskében teljesít egy feladatot, akkor is azonnal meghallja azt. Amennyiben tud, vagy külön kéred, akkor oda is megy hozzád személyesen, de ha épp nem tud személyesen jelen lenni, akkor is meghallgat és megsegít téged ő, vagy egy másik szellemi lény, aki az ügyedben tud segíteni. Amikor imádkozol, még ha épp csak egy konkrét szellemi lényhez is, még akkor is valójában sokan hallgatják azt. Ilyenkor az imád tisztaságának, rezgéseinek megfelelő szellemi lények sereglenek oda és hallgatják.

Sőt, valójában a szellemek már jóval azelőtt tudják, hogy te imádkozni fogsz hozzájuk, mint ahogy azt te kigondolnád, hiszen a szellemvilágban ők nemcsak a jelent látják, de a múltat és jövőt is. De tudd, hogy mindig meghallgatják az imád. Sőt kimondottan várják, hogy az emberek imádkozzanak hozzájuk, ugyanis az ima számukra olyan, mint amikor az ember egy szép zenét hallgat. Az ima, a tiszta, őszinte ima feltölti őket, még erősebbek lesznek tőle, „fürdenek” ilyenkor az energiában. Ezért várják, hogy az emberek imádkozzanak. Igen csak meglepődtem ezeken az információkon, amikor a nagymamám szelleme az egyik szeánsz alkalmával ezt elmondta. Azt tudtam már korábban is, hogy mindig segítenek, de sokszor úgy gondoltam, hogy talán terhelem őket, ezért kellemes meglepetés volt megtudni, hogy épp ellenkezőleg, ez csak jót tesz nekik. De nem csak nekik, hanem nekünk is, mert amikor imádkozunk, akkor a tiszta és őszinte imától minket is átjárnak, feltöltenek és gyógyítanak a mennyei energiák.

Kihez imádkozhatsz?

Bármely szellemi lényhez lehet imádkozni, akihez épp jól esik a számodra, vagy akihez a hited, vallásod miatt szívesebben fordulsz. Az elnevezés mindegy, mert van, hogy ugyanaz a szellemi lény a különböző kultúrákban más és más néven, alakban ismeretes, de valójában ugyanarról a szellemről van szó. A tiszta szellemi lények (továbbiakban: Égiek) mindig olyan alakban jelennek meg az emberek előtt, amiben őt az adott ember felismerni és elfogadni tudja, ha már kész rá. Az imádban fordulhatsz Istenhez, Jézushoz, az angyalokhoz, egy konkrét angyalhoz, a saját szellemi vezetődhöz vagy bármely más tiszta szellemi lényhez. Sőt, ha van egy elhunyt szeretted, akkor akár az ő szelleméhez is imádkozhatsz és amennyiben tud ő fog neked segíteni, de ha épp nem tud valamely ok miatt, akkor mások fognak. Bárkihez is intézed az imádat tudd, hogy mindig eljut a megfelelő szellemhez, ill. az ügyedben illetékes szellemhez főképp, ha azt külön kéred is az imádban. Azonban nagyon fontos, hogy az imád mindig őszinte és tiszta szándék vezérelje! Sosem lehet egy ima sem ártó szándékú, mert azokban a tiszta szellemi lények nem segítenek. Ráadásul, ha az imád kimondottan ártó és rosszindulatú, akkor az ima alacsony rezgései, annak megfelelő alacsony fejlettségű, ellentétes szellemeket is odavonzhatnak, akik az életedet negatív irányba terelhetik ártó sugalmazásaikkal, befolyásolásukkal.

Miért kell imádkozni?

Nos, vannak dolgok, amikben ima nélkül is segítenek neked méghozzá nagyon sokszor, még akkor is, ha te azt külön nem kérted, és még csak észre sem vetted, de bizonyos esetekben neked kell felhatalmazni őket, hogy eljárjanak az ügyedben. Másrészt azért kell imádkozni, mert ha mást nem is tudsz megtenni, de legalább annyit tegyél meg, hogy kérj. Azaz, ne várd, hogy a sült galamb magától a szádba repüljön. Az Égiek az imát befektetett munkaként tekintik és természetesen, ha többször imádkozol az mindig többet nyom a latba.

Hogyan kell imádkozni?

Nagyon fontos, hogy az ima mindig tiszta és őszinte legyen, amit jóleső érzéssel, szívből és önszántadból mondasz el azért, mert valamely ügyedben segítségre van szükséged, és hiszed, sőt tudod, hogy az Égiek meghallgatják és segíteni fognak neked. Annak az imának, amit csak megszokásból vagy épp kötelességből gyorsan elmormolsz a napi rutin részeként, mert a szüleid vagy épp a vallásod egykor azt tanította neked, hogy imádkozni kell ekkor és ekkor, így meg úgy, annak az imának bizony nincs ereje.

Az ima legyen tiszta és töltsön el téged jól eső érzéssel, vezérelje tiszta szándék és szabad akarat. Ez ad neki erőt! Minden más csak fölösleges formaság. Az ima nincs helyhez, testtartáshoz, napszakhoz, naphoz, eseményhez vagy bármely egyéb formasághoz, dogmához kötve. Ezek mind csak emberek által kitalált formaságok, dogmák, de ha téged még jól eső érzéssel töltenek el ezek és úgy érzed, szükséged van rájuk, akkor nyugodtan teheted, de tudd, hogy nem ezek számítanak. Amikor imádkozol, nem kell, hogy az imád díszes és cifra legyen, csak egyszerűen legyen kedves és tisztelettudó, mintha egy bizalmas jó barátodhoz beszélnél. Csak egyszerűen a saját szavaiddal mondd el, mi nyomja a szíved, miben szeretnél segítséget kérni vagy épp miért szeretnél hálát adni. Mindegy, hogy hol és mikor imádkozol, de a legjobb, ha ott és akkor teszed, amikor nem zavar meg senki, és nyugodtan bele tudsz mélyedni. A kimondott ima a legjobb, de ha épp a körülmények nem teszik lehetővé, hogy hangosan imádkozz, akkor a halk vagy épp gondolatban elmondott ima is megfelelő. Akár le is írhatod és elteheted, majd felolvashatod újra és újra, ami szintén sokat segít.

Hogyan és miben segítenek a szellemek, ha imádkoztál?

Bármiben kérhetsz segítséget, amivel nem ártasz senkinek, semmilyen módon sem. Magadért, de akár másokért is imádkozhatsz, még akkor is, ha az a másik személy teljesen hitetlen. Ez nem számít, ahogy az sem, hogy jelentéktelen vagy épp fontos dologról van szó. Ami fontos, hogy a kérésed ne legyen ártó.

Tudd, hogy amikor imádkozol az mindig, minden esetben meghallgatásra kerül, még akkor is, ha csak egyszer mondtad el, de természetesen, ha többször imádkozol tisztán és őszintén, az többet nyom a latba, mert azt a fenti világ befektetett munkának tekinti a részedről. De ellentétben a mesebeli dzsinnel, aki egy csettintéssel teremti elő a semmiből a lámpás aktuális gazdájának a kívánságait, addig az ima esetében ez teljesen másképp működik. A mesében a dzsinn akkor is megadja azt, amit akarsz, ha az a károdra van, ha az nagyobb bajba sodorna téged, mint amiben épp vagy.

A tiszta szellemi lények viszont törődnek veled ezért ők azt is figyelembe veszik, amit te itt a Földön nem látsz. Mindig úgy segítenek, hogy az a javadat szolgálja. Ha csak egy csettintéssel teljesítenék a kérésed, azzal nem segítenének neked, hisz abból nem tanulnál semmit, sőt még rossz irányt is vehetne az életed. Ők látják azt is, hogy ha egy kérésedet úgy, abban a formában és akkor teljesítenék, ahogy azt te elgondoltad, akkor még bajod is származna belőle, például a halálodat is okozhatná. Ezért van az, hogy a kérésed sokszor nem pont úgy és nem pont akkor teljesül, ahogy és amikor azt te szeretnéd.

Vegyünk egy hétköznapi kitalált példát, ami akár valós is lehet, és jól szemlélteti a folyamatot:

Mondjuk épp autóvezetést tanulsz és eljött a vizsga ideje. Te segítséget kértél az Égiektől, hogy minél hamarabb megtanulj vezetni és sikeresen teljesítsd a vizsgát is. Arra számítasz, hogy biztosan átmész a vizsgán, hiszen még imádkoztál is, ehelyett viszont kifogod a legnehezebb vizsgaútvonalat és a legszigorúbb vizsgabiztost és nem sikerül. Ekkor nyilván elkeseredsz és az a gondolat jut eszedbe: „Á nem is segítenek. Ráadásul pótórákat kell vennem és aztán megint jöhetek majd vizsgázni, amik ráadásul plusz pénzbe is kerülnek.”

Valójában épp azzal segítettek meg (és nem csak téged), hogy nem járultak hozzá, hogy átmenj. Ők ugyanis látták fentről, ha most téged hozzá segítenének, hogy átmenj, mondjuk azzal, hogy egy kevésbé szigorú vizsgabiztos ül be az autóba vagy épp egy könnyebb útvonalat kapsz, akkor három hónapon belül egy autóbaleset okozol majd, mert még nem vagy elég felkészült. Azt is látták, hogy a balesetben nem csak a kocsi és te sérülsz meg, de meghal egy olyan ember is, aki a sorsa szerint nem érdemli meg. Látták azt is, hogy a balesetben a meghalt ártatlan járókelő házastársa annyira maga alá kerül, hogy végül egy éven belül öngyilkos lesz, a gyerekeik pedig árvaházba kerülnek, és így tovább. Lehet folytatni a végtelenségig. Viszont az Égiek láttak még valamit, hogy ha most elbuksz a vizsgán, a pótórák segítségével felfejlődik a tudásod, annyira, hogy elkerüld a balesetet és nem történik meg a többi negatív következmény sem.

Látod, amikor kérsz valamit, mennyi mindent kell nekik figyelembe venni. Az életben minden mindennel összefügg, hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de mindig olyan megoldást kell nekik találni, hogy az se a te, se más életét ne befolyásolja negatívan, ami beláthatod nem egyszerű feladat, főként, ha figyelembe veszed, hogy mennyi ember él a Földön.

Látszólag egy ártatlannak tűnő, nem ártó kérést fogalmaztál meg, hogy segítsenek átmenni a vizsgán, de valójában, ha hozzásegítettek volna téged, akkor azzal egy sor negatív következmény járt volna a te és mások életére nézve is. A kérés helyesebb formában úgy fogalmazhatjuk meg ebben az esetben például, hogy: „Kedves Angyalok! Látjátok, hogy nagy szükségem van az új munkám miatt, hogy minél hamarabb megtanuljak biztonságosan autót vezetni. Kérlek, segítsetek meg benne és amennyiben úgy látjátok, hogy már elég felkészült vagyok, kérlek, segítsetek meg a vizsgán is hogy sikerrel teljesítsem. Köszönöm, Ámen!”

Természetesen ez csak egy rövid szemléltető példa volt. Az imád úgy és olyan formában mondhatod el, ahogy neked jól esik. Fogalmazhatod hosszan és részletesen, de mindig legyél körültekintő és pontos, amivel nem ártasz senkinek. Hagyd meg, hogy az Égiek úgy és akkor segítsenek, ahogy és amikor azt ők jónak látják, hiszen ők sokkal többet tudnak és látnak a szellemvilágban, mint te itt a Földön emberi elmével. Még számtalan példát lehetne felsorolni, de szerintem a lényeget már látod, és most már biztosan pontosabban fogod az imáidat fogalmazni.

Miért van az, hogy néha rosszabbra fordulnak a dolgok, ha imádkoztál?

Az előző autóvezetési példából már láthatod, hogy néha azzal segítenek, hogy nem avatkoznak közbe, és néha bizony csak úgy tudnak segíteni, ha a dolgok még rosszabbra fordulnak és kellemetlenségek érnek téged.

Gondolj csak a fogorvosi kezelésre. Mondjuk, fáj az egyik fogad. Mi kell hozzá, hogy megszűnjön? El kell menned a fogorvoshoz, várni kell egy csomót, közben hallod odakintről a fúró kellemetlen hangját, ahogy épp másokat gyötörnek és még fura orvosi szagok is terjengnek a levegőben. Végül rád kerül a sor és megint csak újabb kellemetlenség, de a sok kellemetlenség végeredménye az lesz, hogy megszűnik a fájdalmad.

Vegyünk egy konkrét példát. Egy cégnél dolgozol, és már nagyon unod a munkaköröd, ráadásul a fizetés sem túl jó, ezért imában fordulsz segítségért az Égiekhez, hogy jobb állásod legyen magasabb fizetésért. Arra számítasz, hogy előléptetnek abba a pozícióba, amit már egy ideje kinéztél magadnak és meg lennél vele elégedve, ehelyett néhány hónapon belül elbocsájtanak. Ekkor összetörsz és valami ilyesmi gondolat jár az eszedben: „Milyen igazságtalan az élet, pedig még imádkoztam is. Ahelyett hogy előléptetnének, kirúgnak.”

Pedig épp most kaptad meg a segítséget csak még nem vetted észre. Nézzük kicsit tovább, mi történik. Te ugye az Égek segítségét kérted és említettem már korábban, hogy ők mindig úgy segítenek, hogy az a javadat szolgálja.

Nézzük hogyan is segítettek. Látták, hogy te gondolatban arra vágysz, hogy előléptessenek és akár azt is elintézhették volna. De látták azt is, hogy az új munkakörrel járó stresszt nem bírtad volna elviselni, ami néhány éven belül súlyos megbetegedéshez vezetett volna számodra, így más módon kellett segíteniük neked. Látták, hogy benned nincs annyi bátorság és elszántság, hogy új munka után nézz és egy új helyre menj dolgozni, de látták, hogy ha most elkezdenél keresni, akadna egy pont neked megfelelő hely, ami fizetésben és munkakörben is az örömödet és a javadat szolgálná. Látták azt is, hogy épp most végzett az egyik egyetemen egy pályakezdő hallgató, aki viszont remekül ellátná a te mostani munkakörödet és még élvezné is. Sőt hasonlóan hozzád ő is imádkozott hozzájuk, hogy segítsenek neki egy megfelelő állást találni. Így hát abban segítettek, hogy azt az egyetemi hallgatót felvették a helyedre, téged pedig elbocsájtottak és így kénytelen vagy új munka után nézni. De itt még nem ért véget a segítségük. Látták, hogy bizony az a neked való munka ami, rád vár nagyon új a számodra és nincs benned elég bátorság, hogy elvállald, sőt még ahhoz sem, hogy egyáltalán beküld az önéletrajzodat. De látták, hogy ha megtennéd, nem csak hogy megkapnád a munkát, de rövid időn belül nagyon jól beletanulnál és nagyon boldog lennél vele. Így a további segítségük az volt a számodra, hogy amikor az állások közt böngésztél, és ahhoz a bizonyos számodra előkészített állásajánlathoz értél, megadták neked azt a kis plusz belső erőt, melynek segítségével átbillentettek téged a holtponton, és végül még is csak beadtad a jelentkezésed, amit amúgy nem tettél volna meg.

Láthatod a segítséget megkaptad, de mint minden kérés esetén sok mindent figyelembe kell az Égieknek venni, hogy minden a lehető legjobban alakuljon, még ha az átmenetileg valamilyen kellemetlenséggel is jár. Legközelebb, amikor segítséget kérsz, és úgy tűnik, hogy nem kaptál segítséget, vagy a dolgok csak még rosszabbak lettek, mindig jusson eszedbe, hogy a segítség úton van, de még idő kell vagy épp a segítség kellemetlenséggel jár, mert csak így tudnak úgy segíteni, hogy az valóban a javadat és mások javát szolgálja. De tudd, hogy a kellemetlenség csak átmeneti és csak egy részeredménye a teljes folyamatnak, melyek szükségesek ahhoz, hogy a várt végeredmény bekövetkezzen.

Van, hogy nem segítenek egyáltalán, ha imádkozol?

Ilyen nincs! Mindig segítenek, de néha nagyon sok idő kell, hogy egy dolog bekövetkezzen. Az előzőekben ugye már írtam, hogy az Égiknek mennyi mindent kell figyelembe venniük, hogy a dolgok a lehető legjobban alakuljanak, és senkire ne legyenek negatív hatással a változások, aki a sorsa szerint nem érdemli meg. Ezért néha, akár éveket is felölelhet, mire a várva várt dolog bekövetkezik.

És van még egy dolog. Minden ember meghatározott élettervvel érkezik a földre, sorsfeladatai vannak (kicsik, nagyok, mindenféle) és bizony előző életeiből hozott karmája is van (kellemesek és bizony fájdalmasak is). Tehát amikor mondjuk segítséget kértél valamilyen ügyedben, akkor megnézik, hogy az milyen úton-módon oldható meg és illeszthető be a te életedbe, sőt egyáltalán beilleszthető-e az aktuális életedbe. Mert az is előfordulhat, hogy a kérésed, mondjuk egy vágyad beteljesülése abban az életedben az életterved és a karmád miatt nem lehetséges, csak mondjuk a következőben. De ilyenkor is megkapod a segítséget, csak sajnos a következő életedre tolódik a dolog.

Ha imádkoztál mi a teendőd?

Az ima önmagában nem elég, hiszen neked is meg kell tenned mindent, ami a lehetőségeid, képességeid és az erődből telik. Ők a lehetőséget teremtik meg, teszik oda eléd, de neked kell a kezdő lépést megtenned az adott irányba legyen bármiről is szó, bármilyen jellegű a kérésed. Ők végigkísérnek és erőt is adnak, hogy végig menj az úton, de el kell indulnod rajta. Neked kell az első lépést megtenned mindig azzal, hogy elindulsz abba az irányba amerre szeretnél és azzal, hogy kéred a segítségüket. Ha csak egy egészen parányi és jelentéktelen lépést tudsz is megtenni, akkor is lépj. Ha neked csak egy egészen parányi és jelentéktelen lehetőséged van lépni, akkor is lépd meg, mert az a parányi lépés idővel egy kicsivel nagyobb lehetőséghez fog vezetni és így tovább. Ők végig kísérnek az úton és teremtik a lehetőségeket és felhívják a figyelmedet rájuk. Neked csak annyi a dolgod, hogy mindig lépj! A csodára ne várj, mert a csoda nem szolgálná a javadat. Csak elkápráztatna téged meg azokat, akiknek elmesélnéd, de semmi haszna nem lenne. Éppen ezért az Égiek csak a legritkább esetben segítenek csodával, csak akkor, ha az tényleg szükséges és az illető már kiérdemelte. Ők a legtöbb esetben teljesen hétköznapi, földi módokon segítenek úgy, hogy megteremtik a lehetőségeket, felhívják a figyelmedet újra és újra arra, amit nem akarsz észrevenni vagy megtenni. Ők erőt és bátorságot adnak, hogy megtedd amit meg kell. Ők folyamatosan terelgetnek abba az irányba, amerre menned kellene, de nem akarsz. Ők olyan új vagy akár régi embereket hoznak be az életedbe, akikről tudják, hogy az megadhatja neked azt a segítséget, amire szükséged van, vagy azt, amire vágysz, de neked kell érte nyúlnod. Ők nem léphetnek helyetted, ők csak a lehetőségeket teremtik meg. Lépj hát és ne várj, mert a lehetőség nem marad ott örökké! Legyen az imád, a kérésed bármilyen természetű is anyagiak, munka, párkapcsolat, egészség vagy más egyéb, ne feledd: Lépj!

Az igazi spiritizmus a tiszta hitnek, a megelégedettségnek és a boldogító tudásnak a forrása.