Ki az ördög és hol lakozik?

A horror filmek, könyvek és persze néhány többnyire nyugati vallás fogalomkörének gyakori szereplője maga az ördög. A filmekben és könyvekben egy izgalmas és félelmetes téma szereplője, akit le kell győzni, akit gyakran Isten ellenpólusaként mutatnak be, a vallásban viszont többnyire valamiféle elrettentő lényként szokták emlegetni, hogy ezzel is megpróbálják az embereket jó úton tartani. Ha nem leszel jó, akkor majd jön az ördög és így meg úgy. Számos elnevezése ismeretes és régebben többnyire szarvakkal, patás lábakkal, lángok között, mint a pokol királyát szokták ábrázolni, ahol ő az úr és a parancsoló, aki az összes gonosz szellemi lény felett áll hatalomban, erőben, aki őket irányítja.

Nos, van egy jó és egy rossz hírem ezzel kapcsolatban. A jó hír az, hogy bármennyire is izgalmas és félelmetes karakter egy filmben, vagy a vallások bármennyire is hisznek a létezésében, de az igazság az, hogy nem létezik olyan, hogy ördög. Nincs egy a pokolban uralkodó, minden gonosz lény felett álló és Isten ellentéteként létező nagy-nagy fő gonosz! Már csak azért sem, mert a pokol sem létezik, pontosabban szintén nem olyan formában, ahogy azt az ördöghöz hasonlóan sokan elképzelik. Ok, ez volt a jó hír, most jöhet a rossz.

Ördög és pokol a fent említett mindenki által jól ismert formában tehát nem létezik, de vannak gonosz és ártó szellemek. A szellemi lények különböző fejlettségi fokokon állnak éppen úgy, ahogy az iskolai tanulók. A legmagasabb fokon áll Isten szelleme, aki maga az iskola alapítója, tervezője, építője, működtetője egyszemélyben. Isten után jön Jézus és más Jézushoz hasonlatos tisztaságú szellemi lények, akiket a különböző kultúrák különböző neveken emlegetnek, rengeteg van belőlük, és akik közül néhány időnként önszántából, tanítás és példamutatás céljából az emberiség történelme során testet öltöttek és leszülettek, mint ahogy azt Jézus szelleme is megtette egyszer 2000 évvel ezelőtt. Aztán jönnek az angyalok és más tiszta szellemi lények, akik a Földre már nem születnek le, ők a szellemi világban és szellem világból tevékenykednek. Persze rendkívüli esetekben akár egyszerű emberi alakban is megjelenhetnek köztünk egy rövid időre, persze teljes inkognitóban, ha az feltétlen szükséges mondjuk egy nagy baj elhárításában, ha az feltétlen szükséges valamely nagyobb ok miatt. De ezekről az esetekről szinte soha senki nem tud. A leggyakrabban ilyenkor van az, amikor az ember azt mondja ez csoda volt. Nem, hanem egy angyal, akár láthatatlan akár emberi alakban. Az angyalok után egyéb szellemi lények jönnek, akik már elérték, hogy nem kell leszületniük a Földre és a szellemvilágban tevékenykednek.

A fejlettségi foknak körülbelül ezen a szintjén jövünk mi a képbe, akiknek még le kell születniük a Földre és emberi, állati és növényi testeket kell éltetniük, hogy ezáltal, és a sok szenvedés által megszabaduljunk a nagyon sok rossz tulajdonságunktól, az iszonyatos gőgünktől, és megtanuljunk szeretetben és békében létezni. Mi azon szellemi lények vagyunk akik ezen sok rossztulajdonságainkat és szeretetlenségünket felismertük és önszántunkból vállaltuk a leszületést és azzal együtt nem csak a boldogságot, hanem a szenvedést is, mert szeretnénk magasabbra jutni a boldogabb mennyei szférákba.

Miutánunk jönnek azok a szellemi lények, akikben szintén hozzánk hasonlóan sok a rossz, a negativitás, de ők nem akarnak ezen változtatni, mert nekik így jó. Mivel a világmindenségben szabad akarat van, így nincsenek rákényszerítve a fejlődésre, nem kötelező leszületni a Földre. Isten nem kényszerít senkire semmit. Aki a sárban, a tudatlanságban akar dagonyázni, megteheti!

Nos, ezek a szellemi lények, akik nem akarnak fejlődni, ők azok, akik a legalacsonyabb fokon állnak. Mi sem vagyunk túl magas fokon, de legalább mi hajlandóak vagyunk ezen változtatni több kevesebb sikerrel és még azt is csak sok-sok leszületéssel, szóval senki se bízza el magát. Tehát azok a szellemi lények, akik nem akarnak fejlődni, ők nem születnek le a Földre sem emberi, de még csak állati és növényi testbe sem. Ők a szellemvilágban a fejlettségi fokuknak megfelelő síkra kerülnek, hiszen köztük is van rosszabb és kevésbé rosszabb, pontosabban fejletlen és kevésbé fejletlen. Minél inkább fejletlen egy szellemi lény természetesen annál több benne a negatív gondolat, érzés, szándék. A legfejletlenebb szellemi lények, pedig gyakran a negatív gondolataikat, szándékaikat tettekben is kifejezik. Többnyire sugalmazásokkal próbálják rossz útra téríteni azokat az embereket, akikben még sok a negativitás, némelyek a rémisztgetésben lelik örömüket és hasonlók.

És lassan közeledünk az ördöghöz, amiről már ugye írtam hogy nem létezik. A szellemi lények tisztában vannak a mi kultúránkkal, tudásunkkal, hitvilágunkkal, téveszméinkkel, hogy miben hiszünk és miben nem. A szellemek látják és hallják minden gondolatunk, érzelmünk, félelmünk, örömünk, stb. A nagyon alacsony szinten lévő szellemek, akik megakarnak minket rémiszteni, tévútra akarnak minket csalni, ezt természetesen kihasználják, és ha szükséges, akár a mindenki által jól ismert ördög alakjában is tetszeleghetnek, azt állítva magukról, ill. próbálván az illetővel elhitetni, hogy ők az ördög, de ez nincs így. Az ördög nem létezik, csak különböző fejlettségi szinten álló szellemek vannak, akik közül sokan nagyon alacsony szinten állnak és bármennyire alacsony szinten állnak is, legfeljebb a gonoszságuk és a tudatlanságuk, no meg a szeretetlenségük az, ami nagy, de nem a hatalmuk.

Az iskolarendszer példáját hozva, a nagyon alacsony fejlettségű, un. gonosz szellemi lények azok, akik kint ácsorognak az iskola kerítése mellett, mert nincs szándékukban tanulni, fejlődni, de néha megpróbálják az iskola udvarán a kerítés túloldalán lévő különböző osztályokba járó tanulókat megdobálni és rávenni, hogy hagyják ott az iskolát és inkább lógjanak velük együtt.

Remélem ezek után már láthatod, hogy milyen nevetséges is az az elképzelés, hogy létezik egy hatalmas ördög, aki a pokolban uralkodik, aki Isten ellentéte, aki akárcsak egy kósza gondolat erejéig is képes lehetne Istennel harcba szállni. Éppen olyan nevetséges, mint az, ha az iskolán kívül a kerítés túloldalán ácsorgó és az iskolába még csak a felvételt megkísérelni sem hajlandó gyerekeket hasonlítanánk össze az iskola alapítójával. Ezek a gyerekek csak addig ácsoroghatnak ott a kerítés túloldalán, amíg az iskola alapítója, igazgatója meg nem elégeli, és egy laza telefonhívással elviteti őket onnan a rendfenntartókkal. De az iskolába is csak akkor léphetnek be, ha előbb oda felvételiznek és felvételt nyertek. Természetesen az iskolaigazgató nem mindenható, neki megvannak a szűkös korlátai, míg Istennek nincsenek, de remélem a lényeg érthető volt. Ez csak egy szemléltető hasonlat volt.

Tovább folytatva, azonban Isten olyan iskolaigazgató, aki bölcs és nem viteti el a kerítés túloldalán állókat, sőt még csak azt sem akadályozza meg, hogy azok az iskola tanulóit károsan befolyásolják, bántsák, de azt sem, hogy maguk az iskola tanulói bántsák egymást. Most biztosan rázod a fejed, hogy ez hogy is van, mi ennek az értelme?

Valóban elsőre logikátlannak tűnhet, de nem az. Gondolj bele egy kicsit! Ugye a mindenségben szabad akarat van, azaz mindenkinek joga van azt csinálni, amit akar. Ha ők gonoszkodni akarnak, hát ahhoz is joguk van, de! És itt van egy nagy DE! Egyedül itt lép közbe Isten. Isten csak és kizárólag ott engedi ezen alacsony fejlettségű szellemi lényeket ártani, ahol arra szükség van, ahol azt valaki vagy valakik megérdemlik!

Emlékezz csak! Mi azért vagyunk itt a Földön, mert rengeteg negatív tulajdonságunk van, kevés bennünk a szeretet, gőg viszont annál több, és bizony mi is már sokszor ártottunk másoknak előző életeinkben, ebben az életünkben, hol kicsi, hol nagy dolgokban. És ugyebár, mi azért jöttünk a Földre, hogy tanuljunk, javuljunk, tisztuljunk, vezekeljünk. A tanulás és vezeklés pedig néha csak úgy lehetséges, ha mi is elszenvedjük azt, amit egykor mi okoztunk másoknak. Ehhez viszont valakinek csapást kell ránk néha mérnie, szenvedést kell nekünk néha okoznia. És ki fogja ezt nekünk okozni? Csakis egy olyan alacsonyabb fejlettségi fokon álló emberi vagy épp nem emberi testben élő szellemi lény, aki még képes ártani. Ezért bölcs Isten, mert ahelyett, hogy tiszta szellemi lényeket kényszerítene arra, hogy ártsanak, akiknek ez úgy sem menne, mert nem lennének rá képesek, inkább hagyja, hogy az alacsonyabb fokon lévők végezzék el ezt, akik még képesek még rá és még van is ilyesmire igényük.

Tehát az un. gonosz szellemi lények és emberek is csak és kizárólag ott és addig tudnak ártani, ahol arra szükség van. Még a leggonoszabb szellemi lény is kizárólag Isten fennhatósága alatt működik, és még ha az a szellemi lény el is próbálja hitetni, hogy hatalmas, hogy ő az ördög vagy akárki, akkor tudd, hogy csak egy légypiszok, aki kénytelen azonnal befejezi a működését, amikor annak valahol már lejárt az ideje. Ha mégis megpróbálna tovább ártani, akkor magával Istennel húzna ujjat, amiből ő nyertesen nem kerülhet ki.

Csak vegyünk egy hétköznapi példát. Sokszor lehet hallani, hogy egyes emberek, cégek átvernek, meglopnak ügyfeleket, és úgy tűnik sérthetetlenek, mert annyi pénzük van, hogy mindenkit megvesztegethetnek, majd egyszer még is csak hirtelen minden összeomlik körülöttük és mindenki megkapja a magáért. Ez azért van, mert ott és akkor azok az emberek megérdemelték, hogy meglopják, becsapják őket, egy korábbi tettükért, de amikor már lejárt az ideje, akkor Isten közbelép és véget vet a dolognak. Isten akár a leghatalmasabb, leggazdagabb embert, céget, de akár egész országokat is képes akár egyik napról a másikra földönfutóvá tenni, ha akarja, ill amikor lejárt az ideje. És a hibáiért nem csak abban, hanem akár a rákövetkező életeiben is sokat fog szenvedni!

A lényeg, hogy amikor itt a Földön akár a természet akár az emberek által okozott kárt, sérelmet, bajt látsz, tapasztalsz, mindig tudd, hogy arra ott valaki rászolgált, ha nem ebben, akkor az előző életeiben. Amely országokban például sok a földrengés, a természeti katasztrófa, az sem véletlen. Az ott élő népek azért születnek oda, mert az jár nekik.

Visszatérve a fő témára, ha épp egy testetlen gonosz szellem lénnyel van dolgot, sose félj! Számtalan alkalommal tapasztaltam már, hogy még a leggonoszabb, legfélelmetesebb, magának az ördögnek a képében tetszelgő szellemi lény is azonnal meghátrált és megfutamodott, amikor Istenhez fordultam segítségért. De a segítséget is megfelelően kell kérni! Hogy ezt a segítséget hogyan kérd, ahhoz olvasd el a Jó és rossz szellemek írást. Ugyanezt a segítséget kérheted emberek esetén is, ha épp más emberek által szenvedsz, de ahogy mondtam bölcsen kérd a segítséget. A gonosz szellemi lények esetében szinte mindig azonnali a segítség, de emberek esetén néha idő kell, hisz ne feledd lehet kiérdemelted és még egy darabig vezekelned kell! Ebben az esetben próbáld megkeresni az okát, mert lehet abban az életedben követtél el valamit, és ha ezt felismered, megbántad, akkor a segítség is hamarabb érkezik. Ehhez a Gyónás és bűnbánat – Így csináld, hogy jól csináld! írást ajánlom olvasásra.

Visszatérve a címben foglalt kérdésre, nincs ördög, csak különböző fejlettségi fokon álló szellemi lények. Minél feljebb megyünk annál tisztábbak a szellemi lények és így annál nagyobb a hatáskörük, lehetőségeik, és minél lejjebb megyünk, annál gonoszabbak a szellemi lények, de annál kevesebbek is a lehetőségeik. Amit a leggonoszabb tud, azt a többi kevésbé gonosz is tudja, csak egyszerűen már nem teszi, mert arról már tudják, hogy az nem helyes. Ez a tanulási folyamat. Ennyi! Tehát valójában, ha létezne is ördög, lehet, hogy ő lenne a leggonoszabb, de neki lenne a legkevesebb hatalma is.

Ha egy kicsit másképp nézzük, akkor valójában az ördög te magad vagy akkor, ha épp helytelen dolgokat teszel. Remélem most már minden félelmed elszállt. Viselkedj jól, dolgozz magadon, küzd le a negatívumokat magadban, tanulj meg szeretetben és békében élni másokkal, és akkor téged sem fognak előbb-utóbb bántani mások. Mert ha téged bántanak, akkor az nem a nem létező ördög műve, hanem a te saját hülyeségedé, gonoszságodé, amit akár ebben vagy valamelyik előzőben elkövettél. Az ördögöt elég jól kitárgyaltam azt hiszem, de a pokol még szorul egy kis kitérőre. Erről a Mi a pokol és hol az a hely? című fejezetben olvashatsz.

Az igazi spiritizmus a tiszta hitnek, a megelégedettségnek és a boldogító tudásnak a forrása.