Jó és rossz szellemek

Valójában nincs olyan, hogy jó és rossz szellem. Csak szintek, fejlettségi fokok vannak, és akit mi emberek gonosznak, rossznak mondunk, az valójában csak egy alacsony fejlettségi szinten álló, alacsony rezgésű szellem, aki az alacsony fejlettségi fokánál fogva nem érzi át a tettei következményeit, így még abban leli örömét, ha rombolhat vagy másoknak árthat. Pont úgy, ahogy az iskolákban is történik. Az iskolákban mindig akad egy-két tanuló, aki ahelyett, hogy a tanulással foglalkozna, inkább az osztálytársait piszkálja, de nem gonoszságból, csupán tudatlanságból. Egyszerűen nem érzi át, hogy mit okoz a másiknak ezzel. Mikor ez a gyerek felnő, és felnőtt fejjel, nagyobb tudással, fejlettebb gondolkodással visszagondol a korábbi tetteire, jó esetben már bánja, hogy elkövette azokat és lelkiismeret furdalást érez miattuk. Rosszabbik esetben még felnőtt korában is megmarad ugyanazon az alacsony szinten és tovább folytatja ártó cselekedeteit, amik már sokkal merészebb tettekben nyilvánulhatnak meg, és természetesen az azokért járó negatív következmények is nagyobbak lesznek majd.

Így van ez a szellemeknél is, akik a fejlettségi szintjüknek megfelelően különbözőek lehetnek, és akik számos néven és alakban ismeretesek. A különböző népek, kultúrák különböző néven emlegetik őket, de sok esetben ugyanarról a szellemről van szó. Ugyanis a szellemek az emberek előtt mindig olyan alakban jelennek meg, ahogy őket az adott kultúrában élő ember felismerni és elfogadni tudja.

Egy tiszta, magas rezgésű, jó szándékú szellemi lény (pl.: az angyalok) egy európai ember számára, ha valamilyen fontos okból megjelenik akár a valóságban, akár az illető álmában, akkor valószínűleg egy fehér ruhás, fényárban úszó férfi vagy női alakban fog megjelenni, mert tudja, hogy az európai kultúrában őket így szokták ábrázolni és ebben a formában tudják őt felismerni. Egy dzsungelben élő törzs tagjainak viszont megint más alakban fog megjelenni, talán épp egy harci díszbe öltözött férfi alakjában, mert tudja, hogy ők abban a formában ismerik fel őt. Az angyalok és más tiszta szellemi lények mindig segítségére vannak az embereknek, de nem csak nekünk, hiszen az emberek megsegítésén kívül még számos feladatot ellátnak itt Földünkön, de a mindenség más régióiban és szféráiban is.

Az alacsony rezgésű, alacsony fejlettségű un. „gonosz” szellemekkel (pl.: démonok) is hasonlóképpen van. Ők is pontosan tudják, hogy mi az az alak, amelyben őket ábrázolni szokták és mi az az alak, amelyben félelmet és rettegést tudnak belőlünk kiváltani. Az alacsony rezgésű szellemek többnyire fekete emberi alakban vagy fekete, gomolygó, füstszerű alakban jelennek meg. A fekete szín egyébként nem csak azért van, mert így félelmetesebbnek néznek ki, hanem egészen egyszerűen azért, mert az alacsony rezgéseik miatt a lelkük fekete színű és nem sugároz ki fényt és szeretetet, ellentétben például az angyalokéval, akik a magas, tiszta rezgéseik miatt mindig fényben ragyognak. A gonosz szellemek is többfélék lehetnek. Vannak, akik megelégszenek azzal, ha néha ráijesztenek egy-két emberre mondjuk egy régi elhagyott házban, amely esetleg egykor az övé volt. Hang és fényhatásokkal, esetleg tárgymozgatásokkal. De a legalacsonyabb fejlettségi fokokon lévők már akár odáig is elmerészkednek, sőt épp az a céljuk, hogy az adott ember életét megpróbálják tönkretenni és öngyilkosságba hajszolni.

Honnan tudjuk, hogy épp egy jó vagy egy rossz szellemmel van-e dolgunk? Ezt nagyon könnyen meglehet állapítani. A tiszta szellemi lények megjelenése, jelenléte, akár látjuk őket, akár nem mindig kellemes, jóleső, nyugalmas érzéssel tölt el bennünket. Az ő jelenlétükben is kirázhat minket a hideg, de sosem jelentkezik mellé félelem, nyugtalanság és a legkisebb negatív érzés sem.

Amikor épp egy gonosz szellemmel van dolgunk, akkor azt mindig hidegrázás, félelem, nyugtalanság, kétely kíséri. Egyszerűen nem érezzük ilyenkor magunkat biztonságban, magunk mögé nézünk, vagy épp kényszert érzünk, hogy felkapcsoljuk a lámpát, mert rosszul érezzük magunkat a sötétben. A gonosz szellemek gyakran álmunkban látogatnak el hozzánk és az álmunkon keresztül próbálnak hozzák férni, megrémíteni.

Tudni kell, hogy az alacsony rezgésű szellemek a mi félelmeinkből táplálkoznak, mert a félelem valójában nem más, mint egyfajta energia. Ezért van az, hogy próbálnak minket megrémíteni, hogy így energiához jussanak, és mert örömüket lelik a mi megrémítésünkben. Ez az oka annak is, hogy többnyire sötétben jelentkeznek, mert úgy könnyebben elérhetik a céljaikat. Akár hanghatásokkal vagy tárgyak mozgatásával is próbálkozhatnak téged megrémíteni, de ne add meg nekik ezt az örömöt!

Éppen ezért ha úgy véled, úgy érzékeled, hogy egy gonosz szellem van a közeledben, ha azt érzed, hogy valamiért indokolatlanul nyugtalanságot, félelmet érzel, akkor mindig jusson eszedbe az, hogy épp az a céljuk, hogy megrémítsenek téged. Tudd, hogy minden, amit tapasztalsz, csak színjáték azért, hogy elérjék a céljukat. Tudd, hogy valójában semmi hatalmuk sincs feletted, ha nem félsz tőlük, ha nem adsz nekik energiát a félelmeddel. Ne tápláld őket a félelmeddel!

Hogyan távolítsd el a gonosz szellemeket?

Fontos, hogy tudd ők csak alacsony rezgésű, alacsony fejlettségű szellemek, akiknek még fejlődésre, tanulásra van szükségük, pontosan úgy, ahogy az iskolákban is a gyengébb tanulóknak. Ahogy az iskolákban is a gyengébb tanulókat nem büntetni, nem elkergetni, pláne nem megsemmisíteni kell, hanem tanítani, mégpedig minden tanulót a saját szintjének megfelelő módon, úgy a gonosz szellemeket is. Például egy óvodás, vagy épp egy első osztályos tanuló nem ugyan azt tanulja és nem ugyanolyan módon, mint egy nyolcadikos. Az alacsony fejlettségű szellemekkel is ekképp kell bánni.

Egyszerűen mond ki ilyenkor néhányszor hangosan és határozottan a következőt parancsoló módon: „Jézus nevében parancsolom, hogy minden ártó szándékú szellem térjen vissza a fénybe és szeretetbe.”

De mondhatod azt is, ezt már kérve, határozott módon: „Istenem, kérlek, segíts és áraszd el ezeket az ártó szándékú szellemeket fénnyel és szeretettel!”

Vagy például: „Istenem, kérlek, töltsd be ezen alacsony fejlettségű szellemek lelkét fénnyel és szeretettel, és óvj meg tőlük!”

Amint kimondod valamelyiket néhányszor hangosan, megfogod látni, hogy a félelmed és a nyugtalanságod hirtelen megszűnik majd, és újra biztonságban fogod magad érezni. Ez annak a jele, hogy a gonosz szellemek elmentek.

Ha a fenti három példa mondatot megnézed alaposabban, észreveheted, hogy nincs bennük ártás, bántás, büntetés, elűzés, megsemmisítés, stb. Csak tanítás, megismertetés szerepel bennük! A horror filmekben a gonosz szellemeket, mindig elakarják pusztítani, elakarják űzni onnan, ahol épp vannak, de a valóságban egy szellemet sem lehet elpusztítani se a jót, se a rosszat. Az elűzésük szintén nem egy bölcs cselekedet, hiszen ekkor egyszerűen csak azt érnénk el, hogy majd később, amikor megint megerősödik, esetleg visszajön hozzánk vagy keres magának egy másik áldozatot. Ugye milyen butaság!

Amikor Istent, Jézust, vagy bármely tiszta szellemi lényt kérjük, hogy segítsenek, akkor sosem kérhetjük őket arra, hogy ártsanak bárkinek is, és még ha kérnénk is, akkor sem tennék meg, hisz ők tiszta szellemi lények, akik senkinek, még a „gonosznak” sem ártanának. Ehelyett arra kérjük őket, hogy árasszák el őket fénnyel és szeretettel, hisz meg kell őket tanítani, meg kell őket ismertetni a fénnyel, szeretettel, azaz Isten fényével és szeretetével, a tudással! Amikor erre kérjük Istent vagy Jézust, akkor ők a mi kérésünkre megvilágítják a tudás és szeretet fényével ezen alacsony fejlettségi szintű szellemeket. Mintegy piciny betekintést engednek nekik a magasabb szférákba ahol csak szeretet, béke, öröm és boldogság van, és ekkor átérzik a tetteik következményeit. Ekkor vagy megrettenek a rájuk váró hosszú, fáradságos és sok megpróbáltatással járó fejlődési folyamattól, ami ahhoz kell, hogy oda jussanak, és ezért visszamennek inkább a saját alacsony rezgésű síkjukra maguktól, vagy saját szabad akaratukból vállalják azt és elindulnak a megismerés útján a magasabb szférákba, azon az úton, amin mi emberek is járunk például itt a Földön.

A fenti három példát megnézve láthatod azt is, hogy nem szerepel bennük az, hogy: „Távozzatok innen!” Ahogy korábban mondtuk ez nem lenne bölcs dolog, mert később visszajöhetnének vagy épp másik áldozatot keresnének, amit szintén nem akarunk. A „Távozzatok innen!” helyett csak azt mondjuk, hogy térjenek vissza a fénybe és szeretetbe, azaz a megismerésbe, tudásba, Isten fényébe, szeretetébe. Megint csak a tanítás, a megismertetés a cél!

A fenti három példa csak példa. Alkalmazhatod bármelyiket, amelyik szimpatikus! Segíteni fog, ha arra kerül sor, de akár te magad is megfogalmazhatod őket a saját szavaiddal, ahogy jól esik, ahogy könnyen megtudod jegyezni. De fontos, hogy sose legyen ártó szándékú a segítségkérésed. Istent, vagy Jézust kérd, hogy segítsenek neked, azáltal, hogy az alacsony fejlettségű szellemeket megismertetik a fénnyel és szeretettel, a tudással, a tetteik következményeivel, stb. Egy helyre küldheted őket úgy, hogy ne ártsanak, az pedig szintén a fény, a szeretet, a megismerés, a tudás, azaz Isten fénye és szeretete!

A lényeg, hogy a gonosszal, az alacsony rezgésű szellemekkel nekünk sosem szabad ártó módon fellépnünk, hiszen azzal mi is csak olyanok lennénk, mint ők, ráadásul nem szüntetné meg a problémát, legalábbis tartósan nem. Feléjük úgy kell fordulni, mint egy gyermekhez, aki még nem tudja, aki még nem érzi a tettei következményeit, ezért meg kell őket tanítani arra, de szeretettel, megértéssel és türelemmel.

Hogy miért kell kérni a segítséget? Miért nem avatkoznak be egyből az Égiek közvetlenül? Ahogy Az ima ereje írásban már említettem, mert ha mást nem is tud megtenni az ember a saját ügyében, de legalább annyit tegyen meg, hogy kérjen. A másik ok, hogy az ember megtanuljon hinni az isteni segítségben, a szellemvilágban, a szellemvilág létezésében, hogy valójában mi emberek is szellemek vagyunk, csak épp emberi testben. Ha mindig, minden probléma még az előtt megoldásra kerülne, még mielőtt az kifejtené látható, érezhető hatását, az emberek sosem gondolkodnának el azon, hogy valójában kik is ők, hogy honnan jöttek, és hogy hová fognak visszamenni.

Ha még többet szeretnél tudni arról hogyan kell a „gonosszal” szemben viselkedni, a szellemekkel és emberekkel egyaránt, akkor olvasd el a Viselkedés a gonosszal szemben című fejezetet, mely az 1933. 6. 8-án tartott szeánszon, a tiszta, tanító szellemek által leadott tanítások alapján íródott.

Az igazi spiritizmus a tiszta hitnek, a megelégedettségnek és a boldogító tudásnak a forrása.