Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A egybenegy.hu tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (a továbbiakban: Felhasználók) személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen tájékoztatóból megtudhatja, hogy a egybenegy.hu milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát és miképp kérheti azok módosítását vagy törlését a egybenegy.hu rendszeréből. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen adatkezelési tájékoztató bármikor megtekinthető ezen a weboldalon és a Felhasználó a egybenegy.hu használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

  • A GDPR 6. cikk 1. bekzdés a) és f) pontja.

3. A kezelt adatok köre és célja

Az egybenegy.hu nem gyűjt vagy kezel adatokat, viszont igénybe vesz harmadik felektől származó szolgáltatásokat, melyek információkat (pl.: cookie) tárolnak/érnek el az eszközön, valamint olyan személyes adatokat is (pl.: egyedi azonosítók, eszköz adatok), amiket a tartalom és a hirdetések személyreszabásához, teljesítményük méréséhez, a látogatottság méréséhez, helymeghatározáshoz, azonosításhoz, valamint termékfejlesztéshez használnak fel. Ezekről bővebben az egyes szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójában tájékozódhat.

Harmadik féltől származó, igénybevett szolgáltatások és adatkezelési tájékoztatójuk

Google Analytics:

Google Adsense:

Facebook:

4. Az adatkezelő adatai

egybenegy.hu

E-mail cím: info@egybenegy.hu

5. Az adatfeldolgozó adatai

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

3 in 1 Hosting Bt.

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Adószám: 22206118-2-13
Weboldal: megacp.com

6. Az adattárolás módja és biztonsága

Az adattárolás elektronikus formában történik a 3 in 1 Hosting Bt. (adatait lásd 5. pont) tárhelyszolgáltató Magyarországon elhelyezett szerverein. A tárhelyszolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7. Az adatok továbbítása

A Felhasználó által megadott adatok a hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv megkeresése esetén.

8. A Felhasználó jogai

A Felhasználó a jogait az 4. pontban megadott e-mail címen kérheti, érvényesítheti.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást az általa megadott adatok kezeléséről vagy kérheti azok módosítását, törlését.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ill. korlátozhatja azok kezelését vagy visszavonja hozzájárulását.

9. A Felhasználó jogorvoslati lehetőségei

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Cím: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

Utolsó módosítás ideje: 2023. július 17.

Az igazi spiritizmus a tiszta hitnek, a megelégedettségnek és a boldogító tudásnak a forrása.