Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A egybenegy.hu tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (a továbbiakban: Felhasználók) személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen tájékoztatóból megtudhatja, hogy a egybenegy.hu milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok módosítását vagy törlését a egybenegy.hu rendszeréből. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen adatkezelési tájékoztató bármikor megtekinthető ezen a weboldalon és a Felhasználó a egybenegy.hu használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és jogalapja

Hírlevél feliratkozás esetén

Az adatkezelés köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja:

  • név: A hírlevélben a személyesebb megszólításhoz szükséges. Nem fontos, hogy az illető a valódi vagy épp a teljes nevét adja meg.
  • e-mail cím: A hírlevelet erre az e-mail címre küldjük.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a kapott hírlevélben, vagy nem kéri külön az 5. pontban megadott e-mail címen a leiratkozást.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4. Adatok megtekintése, módosítása, törlése

Minden a egybenegy.hu hírlevelére feliratkozott Felhasználó a rendszerben rögzített adatait lekérheti, kérheti azok módosítását vagy törlését az 5. pontban megadott e-mail címen.

5. Az adatkezelő adatai

A Felhasználó által megadott adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá az üzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátása érdekében.

GRANDWAY BT.

Tevékenység: a egybenegy.hu weboldal fejlesztése és üzemeltetése

Székhely: 1041 Budapest, Rózsa u. 42.
Cégjegyzékszám: 01-06-791961
Adószám: 25925618-1-41
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-132680/2017.
E-mail cím: info@egybenegy.hu

6. Az adatfeldolgozó adatai

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

3 in 1 Hosting Bt.

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Adószám: 22206118-2-13
Weboldal: megacp.com

7. Az adattárolás módja és biztonsága

Az adattárolás elektronikus formában történik a 3 in 1 Hosting Bt. (adatait lásd 6. pont) tárhelyszolgáltató Magyarországon elhelyezett szerverein. A tárhelyszolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

8. Az adatok továbbítása

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv megkeresése esetén.

9. A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az 5. pontban megadott e-mailcímen keresztűl a személyes adatai kezeléséről, valamint bármikor lekérheti azokat, ill. kérheti azok módosítását és törlését.

A Felhasználó jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban és azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani.

A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, ill. az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Cím: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

Utolsó módosítás ideje: 2018. május 3.

Az igazi spiritizmus a tiszta hitnek, a megelégedettségnek és a boldogító tudásnak a forrása.

SZELLEMES CSOPORT
Ha szeretnél olyan emberekkel megismerkedni, beszélgetni vagy a tapasztalataidat megosztani, akik hozzád hasonlóan szintén hisznek vagy érdeklődnek a szellemvilág iránt, akkor csatlakozz te is az egybengy.hu szellemes Facebook csoportjához.
HÍRLEVÉL
Értesülj az újdonságokról e-mailben is!
Hozzájárulok, hogy az egybenegy.hu hírlevelet küldjön a számomra
Elolvastam és elfogadom az egybenegy.hu Adatkezelési tájékoztatóját
Feliratkozom
Sikeres feliratkozás!
Küldtünk egy e‑mailt, melyben egy gombra kattintva meg kell erősítened a feliratkozásod.

Köszönetnyilvánítás!

Szeretnék köszönetet mondani valamennyi szellemi lénynek, akik odaátról segítettek nekem az életem során, akár szellemi üzenetekkel vagy bármilyen egyéb módon. Külön szeretném megköszönni a sok szellemi segítséget és üzenetet a Nagymamám és Nagypapám szellemének, az Angyaloknak és az Őrangyalomnak is. Tudom, nem vagyok egy egyszerű eset, ezért külön hálás vagyok, hogy ennek ellenére foglalkoztok velem.

Köszönöm!