Kísértés - A Napot nem lehet egy vödör vízzel kioltani!

Mit jelent kísérteni?

Azt, amikor egy alacsony rezgésű, fejletlen szellem látva a mi gyengeségeinket, félelmeinket, negatív tulajdonságainkat és hajlamainkat, érzelmi labilitásunkat az életünk egy adott területén, azokba belekapaszkodik, és azokat felhasználva megpróbál minket elbizonytalanítani, bennünk félelmet, nyugtalanságot, aggodalmat, irigységet, dühöt, haragot, türelmetlenséget, szomorúságot, keserűséget, függést, stb. kelteni, és azt oly mértékben felfokozni, hogy az életünk negatív irányba menjen.

Minél erősebbek bennünk a negatív tulajdonságok, minél labilisabbak vagyunk az életünknek egy adott területén, annál inkább tudnak az ártó szellemek minket károsan befolyásolni. És persze minél „rosszabbak, alantasabbak” bennünk ezek a tulajdonságok, hajlamok, gondolatok, érzések, annál „rosszabb” azaz annál alacsonyabb rezgésű szellemek fognak minket kísérteni, befolyásolni, aminek a következményei is annál rosszabbak lesznek számunkra, ha engedjük, hogy sikerrel járjanak.

Hogyan kísértenek?

Nincs olyan ember a Földön, akiben ne lennének negatív tulajdonságok, vágyak vagy épp gyengeségek! De mindenkiben különböző mértékben vannak jelen. Az egyik emberben az egyikből, a másik emberben a másikból van több, így a kísértő szellemek mindig minden embernél másképp próbálkoznak.

Például, akiben még sok a türelmetlenség, azt az embert valószínűleg úgy próbálják befolyásolni, hogy folyton olyan helyzetekbe keverik, hogy a türelmét elveszítse. Minél többször sikerül nekik ezt elérni értelemszerűen annál inkább tudják az ő életét negatívan befolyásolni, hiszen a türelmetlen ember, amikor elveszíti a kontrollt, könnyen sodorhatja magát bajba. Például kirúgathatja magát a munkahelyéről, megromolhat a kapcsolata valamely családtagjával, verekedésbe keveredhet, sőt súlyosabb esetben akár még az életét is vesztheti, mondjuk egy autóbalesetben és a sor még hosszan folytatható. Látható, hogy már egy olyan egyszerű hétköznapi negatív tulajdonságnak is, mint a türelmetlenség, mennyi negatív és súlyos következménye lehet!

De vegyünk egy másik példát. Azaz ember, akiben még sok az erőszakos hajlam, őt valószínűleg ezen keresztül fogják majd kísérteni és próbálnak olyan szituációkat teremteni, hogy az illető erőszakos hajlama megnyilvánuljon. Ha az illető enged a kísértésnek, bizony megint csak könnyen vehet az élete negatív irány, hiszen egy erőszakos ember előbb-utóbb a börtönben fog kikötni vagy épp ő lesz áldozata egy erőszakos cselekménynek.

És persze ugyanígy járnak el a kísértő szellemek minden egyes negatív emberi tulajdonság és hajlam esetén, legyen szó bármiről is a falánkságtól kezdve a különböző szenvedélyeken át a legrosszabb, legalattomosabb, ártó emberi hajlamokig. Még a szomorúságot és a keserűséget is sokszor ők erősítik fel benned negatív gondolatokkal és érzésekkel, hogy te rosszul érezd magad. Ne engedd nekik és gondolj mindig pozitív és örömteli dolgokra!

A kísértő szellemek tényleg szinte bármely gyengeségünket, bármely negatív tulajdonságunkat felhasználhatják ellenünk és ráadásul mindezt nagyon alattomos módon teszik, úgy hogy a minket és az életünket negatív irányba terelő gondolatokat, érzéseket, vágyakat úgy közvetítik felénk, hogy számunkra úgy tűnjenek, mintha azok a mi saját gondolataink, érzéseink, vágyaink lennének pedig nem azok! Tehát légy mindig szemfüles, ne hagyd magad becsapni, légy erős és ne engedj a kísértésnek, ha tudod, hogy valamely gondolatod, érzésed, vágyad nem a helyes irányba visz téged!

Ha azt érzed, hogy ébredezik benned a türelmetlenség, a harag, a düh, a szomorúság, a keserűség, az irigység, a hatalomvágy, a kapzsiság, vagy bármilyen egyéb negatív tulajdonság, gyengeség, vágy, akkor mindig jusson eszedbe, hogy a kísértők ezeken keresztül próbálnak téged befolyásolni. Ne engedj nekik még akkor sem, ha azt érzed, hogy azok a te gondolataid, azok a te érzéseid. Épp ez a cél, hogy téged megtévesszenek és becsapjanak, hogy neked és másoknak bármilyen módon is, de ártsanak.

Azért, hogy az ő negatív gondolataikat és érzéseiket a magunkévá tegyük és elhiggyük, hogy azok tényleg a miénk, sokszor úgy próbálnak minket meggyőzni erről, hogy elhitetik velünk, hogy a negatív gondolatok és érzések, még azok is, amikkel másoknak ártanánk, hogy azok jogosak. Például elhitetik veled, hogy a türelmetlenséged, a haragod, az irigységed, a kapzsiságod, stb. mind jogos. De ez mind nem igaz! Ne engedj a kísértésnek!

Gondolj csak bele, hányszor fordult már elő veled, hogy türelmetlenségedben, haragodban megbántottál valakit és teljesen jogosnak tartottad, de később, amikor lehiggadtál már megbántat és arra is rájöttél, hogy talán nem is a másik volt a hibás, vagy legalábbis nem csak ő. Ugye! Légy résen!

Hogyan védekezz a kísértéssel szemben?

Egyszerűen minden egyes alkalommal, amikor bármilyen negatív tulajdonságod kezd eluralkodni rajtad, akkor figyelmeztesd magad a Szeretetre! Kérdezd meg magadtól vajon a Szeretet, ha ember lenne, most mit tenne? Vajon egy tiszta szellemi lény, akit csak a Szeretet vezérel, akit nem befolyásolnak olyan gyarló emberi tulajdonságok és dolgok, mint a pénz, a hatalom, a presztízs, az önérzet, stb. ők mit tennének. Ne feledd, amit a Szeretet vezérel, az sosem lehet ártó szándékú semmilyen módon, és bizony néha nagyon nehéz tud lenni a Szeretet ösvényén haladni. Nehéz türelmesnek lenni, nehéz nem haragudni, nehéz megbocsájtani, nehéz nem szitkozódni, egyeseknek nehéz lehet még nem erőszakoskodni vagy épp becsületesnek lenni és másokat nem kihasználva, nem becsapva előrébb jutni, stb. Igen, a Mennyországba vezető út bizony néha nagyon rögös tud lenni!

Persze tényleg adódhat időnként olyan helyzet, amikor egy kis türelmetlenség, harag, féltékenység, stb. jogos lehet. Nem is azzal van a baj, ha néha ilyen gondolatok, érzések keletkeznek benned, mert minden emberben keletkeznek, de a fő az, hogy te felismerd magadban ezeket időben és ne hagyd őket eluralkodni, mindig küzdj ellenük és a Szeretetnek megfelelően cselekedj és szólj. Mert bizony nem csak cselekedettel, de szavakkal is lehet ártani, sőt sokszor sokkal többet, mint cselekedettel.

Tehát, amint érzed a negatív gondolatok, érzések eluralkodását, mindig emlékeztesd magad a Szeretetre. Ilyen helyzetekben sokat tud segíteni a helyes döntésben, viselkedésben, ha megvizsgálod jó alaposan az adott helyzetet minden szemszögből. Fontos, hogy képzeld magadat mindig a másik fél helyzetébe is, és az ő szemszögéből is vizsgáld meg a szituációt. Ha megérted és átérzed a másik fél helyzetét, ha elképzeled, hogy neked ugyanolyan helyzetben milyen lenne, az sokat segít majd abban, hogy türelmes légy, ne haragudj, ne féltékenykedj, ne dühöngj, ne irigykedj, stb.

A másik fontos dolog, hogy a kísértés nem mentesít téged a cselekedeteid, szavaid következményei alól, mert sokszor egész egyszerűen csak a te negatív tulajdonságaidról és gyengeségeidről van szó, amelyek olyan nagyok, hogy nincs is szükség kísértésre. De még, ha épp kísértés alatt is állsz, akkor is a döntés mindig a tiéd. A te döntésed, hogy a kísértőre hallgatsz vagy inkább a Szeretet hangjára, a lelkiismeretedre. Egyedül azzal nyerhetsz megváltást, ha felveszed a küzdelmet önmagaddal, a negatív tulajdonságaiddal, vágyaiddal, gyengeségeiddel szemben és legyőzöd őket, mindegyiket. A földi emberi életnek ez az egyik célja! Lesz olyan, amit könnyedén hónapok alatt, másokat csak évek alatt fogsz legyőzni. Minden embernek sok negatív tulajdonsága és hajlama van így némelyikkel még ebben, másokal majd egy másik életben fogsz megküzdeni. A cél, hogy sok élet után mindegyiken úrrá legyél.

Gyakorlat teszi a mestert

A kísértéssel szembeni ellenállás nehéz és olyan, mint a testedzés. Minél többet csinálod, annál jobban fog menni. Sokszor lesz, hogy nem sikerül, de idővel egyre kevesebbszer és kevesebbszer fogsz engedni a kísértésnek, míg végül annyira megerősödsz, hogy már képes leszel a legerősebb kísértésnek is ellenállni. Dolgozz önmagadon! Minél kevesebb lesz benned a negatív tulajdonság, vágy és hajlam, a szellemi lényed annál tisztább lesz, annál fényesebben fog ragyogni és annál kisebb sikerrel tudnak majd téged kísérteni. Legyél olyan tiszta és fényes, mint a Nap, mert a Napot nem lehet egy vödör vízzel kioltani, bárhogy is próbálná valaki. Esélytelen! De, ha csak úgy pislákolsz, mint egy apró gyertyácska, akkor még a leggyengébb szellőcske is azonnal kiolt téged, a vödör víz meg bőrig áztat.

Jézus, az Angyalok vagy bármely más tiszta szellemi lény, már annyira tiszták és oly nagy bennük a szeretet minden és mindenki iránt, hogy őket nem fenyegeti a kísértés. Az ő szellemi lényük már oly fényesen ragyog, mint a Nap! Sőt, valójában még annál is fényesebben, mert még a Nap is hozzájuk képest csak egy pislákoló kis gyertyácska.

Őket meg sem próbálják a negatív, alacsony rezgésű un. „gonosz” szellemek kísérteni, mert egész egyszerűen annyira tiszták, hogy nincs semmi kapaszkodó, nincs semmi, amibe bele tudnának kapaszkodni, kötni. Sőt, ha még is megpróbálnák, az azzal járna, hogy a tiszta szellemek térítenék őket jó útra bölcsességükkel és tisztaságukkal. A kísértő szellemek ezt persze nem akarják, mert ők szívesebben dagonyáznak inkább a „sárban”, így hát megtartják a távolságot és nem kockáztatnak.

Amikor pedig a fényről és ragyogásról beszéltem nem csak szimbolikusan, hanem szó szerint értettem. Minél tisztább egy szellemi lény, annál magasabb a rezgése és így annál fényesebben is ragyog a szellemi lénye. Viszont minél alantasabb gondolatai, érzései vannak egy szellemi lénynek, annál alacsonyabb a rezgése, és így annál sötétebb is.

Ezért van az, hogy amikor valakinek egy tiszta szellemi lény, például egy angyal megjelenik akár éber állapotban, akár álomban mindig ragyogó világos fény veszi körül. Míg, ha valaki esetleg egy alantas, „gonosz” szellemi lényt pillantott meg valahol, az többnyire sötét, szinte fekete, mert semmi szeretet, semmi jó nincs benne.

A lényeg!

Ne hagyd magad! Ne add meg a negatív erőknek, a kísértő szellemeknek az örömöt és állj ellen a kísértésnek, de a saját negatívumaidnak is! Küzd le a gyengeségeid fokozatosan, hogy egyre kevesebb kapaszkodót találjanak benned! Gyakorolj, dolgozz önmagadon, tisztulj és ragyogj egyre fényesebben és fényesebben! Ragyogj, mint a Nap!

Az igazi spiritizmus a tiszta hitnek, a megelégedettségnek és a boldogító tudásnak a forrása.