Sathya Sai Baba - Ki is ő valójában?

Az Isten és Jézus mibenléte című fejezetben már szóltam arról, hogy ki volt Jézus és miért is volt itt a Földön valójában, mert aki az igazságot keresi, annak ez ügyben is tisztán kell látnia. Hasonló okból most egy kicsit Sathya Sai Baba személyéről is szeretnék pár szót ejteni, mert vele kapcsolatban is jó pár téves információt lehet olvasni. Ez főként azok számára félrevezető, sőt kimondottan káros, akik először hallanak róla, vagy épp nem járatosak a spiritualitásban vagy az indiai kultúrában, mivel a téves információk miatt egyből el is vetik a lehetőségét, hogy egy kicsit is jobban megismerkedjenek vele.

Sathya Sai Baba

Sathya Sai Baba (1926-2011) egy Jézushoz hasonlatos nagyon fejlett és tiszta szellemi lény volt, aki akárcsak anno Jézus szelleme, saját szabad akaratából azért született le emberi testbe a Földre Indiába, hogy az életével példát mutasson, hogy tanítson, legfőképpen a szeretetről. Jézus ezt 2000 éve tette meg, Sathya Sai Baba pedig most. Jézushoz hasonlóan rengeteg emberen segített, sokakat gyógyított meg és rengeteg csodatéteményt hajtott végre. Különösen a materializációs tevékenységeiről ismert. Jelenleg már nem él, azaz pontosabban most épp nincs emberi testben, de hamarosan Prema Sai Baba néven fog újraszületni, hogy a felvállalt munkáját tovább folytassa. Már most meghatározta, hogy hogyan fog kinézni a harmadik leszületésében, ami az alábbi képen látható. Az első leszületésében egyébként Shirdi Sai Baba néven élt, ha szeretnél utánanézni.

Shirdi Sai Baba, Sathya Sai Baba, Prema Sai Baba

A legnagyobb téves információ vele kapcsolatban, hogy sok helyen vallási vezetőként emlegetik, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ő nem vallási vezető, nincs semmilyen valláshoz köze, nincs mögötte egyház, nem toboroz híveket, nem győzköd senkit semmiről, és nem végez egyéb hasonlatos dolgokat, amiket a vallások viszont igen. Mivel az emberek szeretnek mindent vallásba skatulyázni, ezért szokta mondani, hogy csak egyetlen vallás van, az pedig a Szeretet. És tényleg ő nem csinált mást csak beszélt a szeretetről, nem mutatott példát másról csak a szeretetről. Olyannyira nem vallási vezető és nincs köze semmilyen valláshoz, hogy például, amiket lehet kapni különböző Sai Babával kapcsolatos ajándéktárgyakat, bármilyen egyéb holmit a legtöbbre az alábbi szimbólumok valamelyikét nyomtatják rá, ami a világ legfőbb vallási irányzatainak a szimbólumait tartalmazza. Ezzel is sok egyéb mellett a szeretetre, az elfogadásra, az egyenlőségre, az egységre és nem pedig az elkülönülésre hívva fel a figyelmet!

Sathya Sai Baba szimbólum

Most komolyan, mondj egy olyan vallást, aki ezt teszi. A legtöbb vallás mit csinál? Saját magát hirdeti, saját magát nyilvánítja ki az egyetlen igaz és üdvözítőnek, és mindenkit megvet, elkárhoztat, kiközösít, aki nem az ő nézeteit követi, pont úgy, mint ahogy a politikában is megy. Ezenkívül a legtöbb vallás bár a szeretetről beszél, de folyamatosan vétenek ellene. Sőt, egyes vallások még háborúkat is indítanak, embereket kínoznak meg és végeznek ki (lásd történelem, de még ma is sok helyen). És olyat, hogy egy vallás a másikat hirdesse vagy méltányolja, az elképzelhetetlen.

Visszatérve Sai Babára a lényeg, hogy ő olyan, mint anno Jézus volt, és ahogy Jézusnak sem volt és ma sincs köze egyetlen valláshoz sem, úgy Sai Babának sem. Jézus idejében 2000 évvel ezelőtt azonban nagyon buták és barbárak voltak az emberek így hát az lett a vége, hogy Jézust végül keresztre feszítették, mert már annyira szúrta az akkori hatalom birtokosainak a szemét. Jézusnak egyébként csak és kizárólag ennyi köze van a kereszthez, mint szimbólumhoz, más nincs.

Mellékesen jegyezném meg, hogy Jézus pontosan tudta, hogy ez lesz a vége, de ő ezt bevállalta, hogy a feladatát elvégezhesse és az emléke, az élete, a példamutatása fennmaradhasson. Bár nem tartozik ide szorosan, de ha már szóba jött, mivel Jézus tudta mi vár rá, akkor Júdás ki is volt valójában? Egy áruló, ahogy azt sokan gondolják, vagy az, aki csak tette, amit tennie kellett, ami a feladata volt, hogy minden úgy alakuljon, ahogy kellett, hogy még 2000 év után is mindenki Jézusról beszéljen!

Bárhogy is, manapság már egy kicsit jobb a helyzet, így Sai Babát már nem fenyegette a keresztre feszítés veszélye, de azért egészen kis gyerekkorában, amíg még nem volt a tudásának és képességeinek teljes birtokában, őt is érték kínzások, megpróbáltatások. Felnőtt korában természetesen már tudták ki ő, és nagy tömegeket mozgatott meg Indiában. Nagy tiszteletnek örvendett és gyakorlatilag Istenként tisztelték őt, sőt még ma is. Amíg élt rendszeresen tartott un. Darshan-okat, ahol hatalmas embertömeg gyűlt össze mindig. Itt többnyire közösen énekeltek, Sai Baba fogadta a hozzá érkezőeket, leveleket vett át, gyógyításokat, materializációs és egyéb csodatéteményeket hajtott végre, valamint folyamatosan dolgozott a jelenlévőkön, emelte a rezgéseiket, stb.

Na most! Ha ezt egy nyugati ember, főként egy földhözragadt, nem éppen spirituális ember látja, akkor természetes, hogy azt mondja, hogy ő egy vallási vezető. Sőt még az is nem tetszését válthatja ki, hogy az emberek hajlonganak előtte meg esetenként ajándékokat visznek neki és mindezt egy hatalmas, színes, csilivili esemény közepette. De ez csak annak tűnhet így, aki még nem járt Indiában személyesen, akinek nincsenek mélyebb ismeretei.

Tudni kel, hogy Indiában bár nagy a szegénység, de az emberek még is nagyon boldogok és az életüket nagyon átszövi a spiritualitás és mindennek ekkora csinnadrattát csapnak. Nagyon szeretik a színeket, a sok virágot, a csicsás, díszes dolgokat, ami az építészetükben, az öltözködésükben és szinte mindenben megmutatkozik. De ott mindent maguk állítanak elő és nem a sarki boltban veszik drága pénzért. Ott a legnagyobb szegénységben, a legmostohább körülmények között, még megfelelő eszközök nélkül is olyan szép dolgokat hoznak létre, hogy egy nyugati szaki csak a fejét vakargatná, ha látná. Ott mindennek örülnek, még a legegyszerűbb dolgoknak is. Ha elmegy oda egy turista, még az egyszerű turistát is akkora örvendezéssel fogadják, hogy úgy érezheti magát ott bárki, mintha egy sztár lenne. A hajlongásról meg annyit, hogy az ott egy természetes dolog, mint mondjuk a Japánoknál. Vagy olyan, mint amikor egy európai bemegy egy templomba és esetleg kézzel keresztet vet. De van egy nagy különbség, hogy egy európai jó esetben legfeljebb csak azért teszi, mert az a szokás, de ha egy indiai meghajol, földre borul, akkor a szokáson kívül azért teszi, mert neki ez szívből jön és így fejezi ki a tiszteletét.

És csak érdekességként jegyezném meg, hogy lásd az indiai kultúra és ember mennyire más. Ha egy nyugati országban két férfi vagy két lány kézen fogva jár az utcán, akkor egyből összesúgnak a hátuk mögött, hogy biztosan homoszexuálisak, leszbikusak. Indiában ez csak a jóbarátság jele, semmi több! Ott még két férfi is nyugodtan megfoghatja egymás kezét séta közben anélkül, hogy bárki bármi rosszara gondolna. Egy nyugati országban ez elképzelhetetlen.

Hosszasan ragozhatnám még, de aki nyitott annak ennyi is elég volt, hogy tisztán lásson, aki meg nem nyitott, annak egy Bibliai hosszúságú iromány is kevés lenne. A lényeg, hogy Sai Baba nem vallási vezető! Sai Baba egy Jézushoz hasonlatos tiszta, szellemi lény, aki saját szabad akaratából született le azért, hogy tanítson és példát mutasson. Ennyi!

Ajánlott Sai Baba könyvek és oldalak

Ha szeretnél mélyebben megismerkedni Sai Babával, a tanításaival, akkor az alábbi könyveket és oldalakat ajánlom a teljesség igénye nélkül. Rengeteg hasznos információra tehetsz szert belőlük. Az olvasásuk közben azonban próbálj a lényegre, a tartalomra koncentrálni és ne akadj fent a bonyolul indiai kifejezéseken, neveken. Elsősorban a tanítások miatt ajánlom ezeket a forrásokat. Azonban némelyik könyvben vannak különböző meditációk, imák, mantrák és egyéb szertartások is, melyeknek a módja, rendje szigorúan szabályozva van a könyvekben, mert az indiai embereknek ezekre még szükségeük van.

Természetesen neked nem kell azokat követni, ha csak nem érzel erős késztetést, hogy esetleg valamelyiket kipróbáld. Ha jó neked, nyugodtan csinálhatod. De azok elsősorban Indiaiaknak vagy akár olyan nyugati embereknek valók, akik már olyan szinten vannak, hogy teljesen ennek a dolognak szentelik az életüket és őket már más nem is érdekel. Azoknak tényleg jók ezek, de akik még nem tartanak ott, azoknak nem. Ez olyan, mint a vegán életmód. Akinek még szüksége van a húsra, aki még nem érzi, hogy el kellene hagynia, annak nem kell erőltetnie, mert csak rosszat tesz magának vele. Akinek jó a vegán életmód, annak az belülről fog jönni. Így állj hozzá ezekhez a dolgokhoz is és inkább a tanításokra koncentrálj, mert az a lényeg! De ezt Sai Baba el is mondja itt-ott, hogy azok csak annak jók, akik azt már szívből tudják csinálni, de aki csak egy kötelező napi rutingyakorlatként teszi, az semmit nem ér. Körülbelül úgy, mint amikor valakinek gyerekkorában a vallásos szülei rákényszerítik a gyerekre az imádkozást. Az nem sokat ér, mert nem önszántából és jó szívvel teszi.

A Sathya Sai Nemzetközi Szervezet Magyarországi Központja oldalán ahogy néztem mindegyik megvan, de ha esetleg valamelyik épp nem lenne, akkor érdemes szét nézned netes antik könyvesboltokban, jó eséllyel ott is meg van egyik-másik.

De érdemes a Sathya Sai Nemzetközi Szervezet Magyarországi Központjának Facebook oldalán is körülnézned, mert gyakran tesznek közzé hasznos és elgondolkodtató bölcsességeket és igazságokat Sai Babától.

  • Beszélgetések Bhagawan Sri Sathya Sai BabávalDr. John S. Hislop
  • Jézus Krisztus és Sathya Sai Baba tanításaibólDr. H. K. Takyi, Kishin J. Khubchandani
  • IstenemberRobert Najemi
  • Az istenség kereséseDr. John S. Hislop
  • Sai Baba - A Szent és a pszichiáterSamuel H. Sandweiss
  • Isten Indiában élR. K. Karanja, Howard Murphet, N. Kasturi, Sankantala Balu

Az igazi spiritizmus a tiszta hitnek, a megelégedettségnek és a boldogító tudásnak a forrása.