A szellemek tündöklése és bukása

Ha olvasgattad már a weboldalon található írásokat, akkor már bizonyára nagyon jól tudod, hogy mi emberek mindnyájan valójában testet öltött szellemek vagyunk. No de miért dönt úgy egy szellemi lény, hogy biológiai testet ölt magára, hogy itt a Földön éljen küzdelemben, korlátok közt, olykor szenvedésben és nyomorban ahelyett, hogy a szellemvilágban élne szabadon, a mennyei boldogság és öröm honában? A válasz egyszerű! Pontosan azért, amiért itt a Földön is börtönbe kerülnek azok az emberek, akik nem akarják betartani a törvényeket, akik veszélyesek a többi emberre nézve. Ahogy a törvényszegő emberek is választhatnak, hogy a becsületesség útján járnak vagy inkább a törvénytelen utat járják, úgy van ez a szellemvilágban is. De míg itt a Földön a bűnös néha megmenekülhet a büntetés elől, mert elszökhet, elbújhat, vagy épp lefizetheti, megfélemlítheti a tanúkat, a rend és törvény embereit, addig a szellemvilágban ilyen nincs, ott a következmények elől, a karma, a sors keze elől elbújni, elmenekülni, megmenekülni nem lehet!

Nézzük, hogyan is kezdődött hajdanán! Az Isten és Jézus mibenléte írásból már tudhatod, hogy Isten valójában az egyetlen nem teremtett szellemi lény, aki térben és időben végtelen, aki mindent magában foglal a legalacsonyabb síktól kezdve a legmagasabb mennyei szférákig, és még a mi világegyetemünket is magában foglalja. Ő egykor nem embereket, hanem további szellemi lényeket teremtett az Ő hasonlatosságára, beleértve minket is, akik most jelenleg ezeket az emberi testeket éltetjük.

De nem volt ez mindig így, hiszen mi is tiszta, szabad szellemként kezdtük létezésünket, amikor Isten megteremtett minket. Mi is mint a többi szellemi lény a szellemi tudatunk és képességeink teljes birtokában éltünk boldogan a mennyei szférákban. Idővel a szellemek egy része ahelyett, hogy a többi szellemmel együtt békében és szeretetben éltek volna, inkább elkezdtek elszeparálódni és gyűjteni, felhalmozni az anyagot. Folyamatosan csökkent bennünk a szeretet, az alázat, az együttérzés mások iránt, és felütötte benük a fejét a gőg, a kapzsiság, a hatalomvágy és más gyarló tulajdonságok.

Mivel a mindenségben szabad akarat van, így választhattak, hogy vagy megtérnek, vagy el kell hagyniuk a mennyei szférákat, hiszen ilyen tulajdonságok és viselkedés mellett nem maradhattak tovább a többi szeretetben és békében élő szellem között. A szellemek egy része megtért, visszatért a helyes útra, a többi szellem pedig egyel alacsonyabb síkra került, egyel sűrűbb világba egy kicsit nehezebb körülmények közé. Egy ideig ezek a bukott szellemek jól elvoltak együtt, de idővel köztük is megkezdődött az elszeparálódás, mert a szellemek egy része megint csak többnek képzelte magát a többitől és mások kárára megint csak elkezdett elkülönülni és halmozni a javakat. Ők megint csak választhattak, hogy vagy megtérnek, vagy tovább süllyednek egy még alacsonyabb síkra, még sűrűbb világba, még nehezebb körülmények közé. A szellemek egy része megint csak megtért, a többi pedig tovább süllyedt. Ez a bukási folyamat többször is megismétlődött egészen addig, míg végül a szellemek egy része ide került a Földre, a fizikai síkra, ebbe a nehéz, sűrű, anyagias világba ahol igen csak küzdelmes az élet, rengeteg a szenvedés, a szomorúság, a nyomor, az ellenségeskedés, stb.

Igen, mi vagyunk ezek a szellemek, Te, Én és mindnyájan, akik itt a Földön élünk! Mi gőgünkben újra és újra lemondtunk a szeretetről, a másokkal való békében való együttélésről, és sorozatos bukások után idekerültünk. Megkaptuk ezt az emberi testet, hogy nagyon hosszú idő és rengeteg leszületés alkalmával leküzdjük magunkban a gyarló tulajdonságainkat és ismét megtanuljunk szeretetben, alázatban és másokkal együtt békében élni. Ha jól csináljuk, akkor sok leszületés alkalmával ismét visszamehetünk a tiszta szellemi szférákba, ahol csak öröm és boldogság van.

Persze itt a Földön sem mindenki emberként kezdte és kezdi a létezését, hanem attól függően, hogy kiben mekkora a gőg, hogy ki milyen mélyre bukott, vannak, akiknek először más formákat kell éltetniük, más formában kell működniük, létezniük. A legalacsonyabb forma az ásványi, majd jön a növényi, az állati, és végül az emberi testek! A formától függően van, hogy egy szellem nem csak egy testet éltet, működtet, hanem egy egész halmot. Például az olyan egyszerű életformák esetén, mint a méhek, egy egész kaptárnyi méh (ami több tízezernyi méhet jelent), egyetlen szellem irányítása alatt áll. De például a magasabb rendű, bonyolultabb formák esetén (pl.: kutya, szarvasmarha, stb.) egy test egy szellem.

Igen, még a szobanövényedet és a háziállataidat is, sőt még azokat is, amiket megeszel, egy hozzád hasonló szellem élteti olyan szellemek, akik még csak most kezdik a fejlődésüket. Szóval ezentúl tessék nagyobb tisztelettel és odaadással bánni velük, már csak azért is, mert egykor lehet, hogy te is innen kezdted a fejlődésed és te is éltettél ilyen testeket! Tudd, hogy minden egyes növényi és állati testet hozzánk hasonlatos szellemi lények éltetnek, akik szintén egykor a mennyei szférákban éltek, de a gyarlóságaik miatt ők is idekerültek.

Azonban mi emberek nagyon lassan fejlődtünk, és ahelyett hogy a szeretetre és a békére törekedtünk volna inkább öltünk, pusztítottuk, elnyomtuk és kihasználtuk egymást az anyagért és a hatalomért cserébe.

A Földön zajló rengeteg nyomorúság és fájdalom láttán a mi egyik tisztán maradt szellem testvérünk, akit mi itt a Földön Jézusnak nevezünk, de a mindenség más régióiban csak egyszerűen a szeretet szellemének neveznek, 2000 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ott hagyja a mennyei szférákat, saját önszántából emberi testet ölt és lejön hozzánk a Földre, hogy az életével példát mutasson nekünk, emberi testeket éltető szellemeknek, hogy hogyan kell szeretetben és alázatban élni. Ő önszántából vállalta a sok szenvedést és fájdalmat, hogy nekünk példát mutasson, hogy miképp kell viselkednünk embertársainkkal, de még az ellenségeinkkel szemben is, még a legnagyobb nyomorban, megaláztatásban is. Valójában Jézus egész élete, minden egyes cselekedete, minden egyes szava, példaadás volt számunkra. Jézus ezért született le, nem másért! Ő már a leszületése előtt is pontosan tudta, hogy milyen sors vár rá, pontosan tudta milyen bántalmazásokat kell majd elviselnie, és azt is pontosan tudta, hogy a földi élete végén mi vár rá. De tudta, hogy minden, amin keresztül fog menni szükséges, és Ő mindezt szabad akaratából vállalta, felvállalta, azért hogy példát mutasson, hogy a helyes útra tereljen minket.

Ez az Ő nagy és hatalmas áldozata, hogy Ő mindezt felvállalta értünk. Neki nem lett volna muszáj ott hagynia a mennyei szférákat ahol a legnagyobb boldogságban és örömben élt gondtalanul, és nem lett volna muszáj átélnie azt a sok szenvedést, amin átment, de mégis megtette, hogy segítsen nekünk példamutatásával. Jézus kiontott vére senkit nem ment meg, senkit nem vált meg és senkit nem mentesít a bűne alól! Ahogy a szentelt víz sem! Jézus csak példát mutatni jött le a Földre! Megmenteni mindenki csak saját magát tudja azzal, hogy sok életen keresztül, sok leszületés alkalmával, mindenki kemény és kitartó munkával, sok szenvedés és gyötrelem árán leküzdi magában a gyarló tulajdonságokat, és megtanul szeretetben, alázatban és békében élni másokkal. Ez a Földi élet elsődleges célja!

Az utat mindenkinek maga kell bejárnia. Jézus az utat mutatta meg példamutatásával. Akinek sikerül mindezt elérnie, megtanul szeretni, alázatban élni, sikerül legyőznie magában a gyarló tulajdonságokat (pl.: hatalomvágy, irigység, kapzsiság, együttérzés hiánya, stb.), az élükön a legveszedelmesebbel, minden bajnak a forrásával, a GŐGÖT, az idővel feljebb kerülhet egyel magasabb síkra, egyel könnyebb körülmények közé. Ha jól csinálja ott is, akkor idővel ismét magasabb síkra kerül, míg végül visszakerülhet a mennyei szférákba, ahol már csak boldogság és öröm van.

Szabad akarat van, így csak rajtad áll, hogy felfelé vagy lefelé mész, esetleg toporogsz egyhelyben. Mivel a földi élet is elég gyötrelmes itt a fizikai síkon, így nem érdemes tovább süllyedni egy még alacsonyabb síkra, amit még elképzelni is rossz! Ideje munkához látnod! Csak annyi a teendőd, hogy ismerd fel a rossz tulajdonságaidat, gondolkozz rajtuk, készíts listát és igyekezz őket leküzdeni. Ha már felismerted őket és tudod, hogy rosszak, és szándékodban áll leküzdeni őket, és teszel is érte, már is egy nagy lépést tettél előre, hiszen sokan még csak fel sem ismerik magukban, vagy ha még is, nem érdekli őket. Nem lesz egyszerű és sokukat esetleg csak több leszületés alkalmával tudod majd leküzdeni, de ha kitartó vagy, akkor sikerülni fog.

Ha elbizonytalanodsz, mikor mi lenne a helyes, csak kérdezd meg magadtól, vajon a SZERETET mit tenne, vajon Jézus az adott helyzetben mit tenne. Sose feledd, a Földi élet elsődleges célja, hogy megtanulj szeretni, és alázatban másokkal békében együtt élni. Ha ezt mindig szem előtt tartod, nem lesz nehéz eldönteni mi a helyes és mi nem, hogy egy adott helyzetben melyik út és megoldás a jó, legyen szó bármiről is. És vigyázz mert a GŐG mindig megpróbál tévútra csalni és csábítani, ezért mindig a SZERETETRE hallgass és ne a gőgre, akkor sosem fogsz letérni a helyes útról. Ne feledd, a szeretet néha nehéz döntések elé állít és a szeretet útján való haladás néha nagy áldozatokkal és nehézségekkel jár, de mindig meglesz érte a jutalom!

Az igazi spiritizmus a tiszta hitnek, a megelégedettségnek és a boldogító tudásnak a forrása.