Szellem, lélek, emberi test

Ha szeretnél tisztában lenni a szellemi mivoltod valódi lényegével, akkor mindenképpen tisztán kell értened ezen három fogalom (szellem, lélek, emberi test) közti különbséget és a szerepüket. Az emberi test még azért csak-csak egyértelmű, de a szellem és a lélek közti különbséget sokan nem tudják és még a komoly írások is gyakran összekeverik a kettőt vagy épp teljesen egyformának, felcserélhetőnek veszik, pedig nem ugyan arról van szó. Így volt ez a Biblia esetében is, ahol az idők folyamán bizonyos fordításokban teljesen rosszul használták ezen fogalmakat, mert maga a fordító sem volt tisztában velük. Amennyiben Bibliát szeretnél olvasni személy szerint a Károli Gáspár „Szellemes” féle fordítási változatot ajánlom. Az sem tökéletes, hiszen az is csak egy fordítás és teljesen csak a legelső szövegek tekinthetők pontosnak és hitelesnek, amiket még annak idején papirusz tekercsekre írtak.

A szellem

Ha olvasgattad már ezt az oldalt, akkor már bizonyára tudod, hogy te egy emberi formájú, biológiai testbe bújt szellem vagy és a te valódi mivoltod maga a szellem, az aki ezt az emberi testet, formát viseli, hordja és irányítja belülről.

A szellem, azaz te magad, nem az emberi test vagy, nem az, akit a tükörben látsz, hanem az azt irányító szellemi lény vagy. Maga a szellem, azaz te egy alaktalan, nemtelen és látható testel nem rendelkező, azaz teljesen láthatatlan élőlény, ha úgy tetszik pusztán energiából álló, energiaalapú élőlény vagy. Igen ez vagy valójában TE! Minden szellem eredeti és állandó lakhelye a szellemvilág. A szellemi létnek is volt kezdete, de az nem a születés, mint itt a Földön az emberi testnek, hanem a teremtés a szellemvilágban. Maga a szellem nem születik, hanem teremtik, méghozzá Isten teremtette őket még jóval a Föld és az egész fizikai világegyetem megteremtése előtt. Hogy hogyan kerültünk mégis akkor ide a Földre, az egy másik téma. Erről A szellemek tündöklése és bukása című részben olvashatsz.

A szellemi mivoltunk egyik nagy előnye, hogy sosem halunk meg, azaz örökéletünk van. Ugye milyen jó! A másik nagy előnye, hogy bármilyen alakot felvehetünk, viselhetünk, irányíthatunk, amilyet csak akarunk. Ha hiszed, hanem a legtöbbünk itt a Földön már mind viseltünk, irányítottunk, működtettünk növényi és állati testeket is. Hogy ki hányszor és milyeneket, az attól függ, hogy annak idején még a Föld és az Univerzum megteremtése előtt ki mélyen mélyre bukott gőgjében.

A lélek

Tehát a lényeg, hogy te szellem vagy. Ok, de mi a lélek? Azt már említettem, hogy a szellem alaktalan, nemtelen és láthatatlan. Ez egyfelől jó, hiszen nincs kötött formánk és bármivé lehetünk, amivé csak akarunk, de az alaktalan és láthatatlan alapértelmezett formánk, ahogy itt a Földön sem, úgy a szellemvilágban sem lenne túl praktikus, hiszen nem tudnánk semmivel és senkivel kapcsolatba lépni, pontosabban csak nagyon nehezen. A szellemvilágban is sokkal egyszerűbb az élet, ha a szellemnek is van látható és tapintható burka, teste, amivel látható és tapasztalható módon meg tud nyilvánulni, kapcsolatba tud kerülni bármivel és bárkivel. Na, ez a lélek, azaz a szellem szellemi teste. A lélek a szellem látható és tapintható teste a szellemvilágban.

A szellem és a lélek egy egységet képez, elválaszthatatlanok egymástól. Forrest Gump szavaival élve, mint „A borsó, meg a héja.” :) De ez persze nem pontos inkább, mint a gyertyaláng és az általa kibocsájtott fény. Ha meggyújtasz egy gyertyát, az fényt is kibocsájt. A különböző anyagok különböző színű fényt bocsájtanak ki égés közben. Például a gyertya sárgát, a konyhában lévő gáztűzhely kéket, de vannak anyagok, amiknek a lángja olyan frekvenciájú, ami az emberi szem számára láthatatlanok.

Ahogy a tűz lángjának színéből sok információ kiolvasható, például milyen hőfokkal ég, milyen anyag ég, stb., úgy a szellem „lángjából”, azaz a lelkéből is sok minden kiolvasható. A lélek színe, frekvenciája sok mindent elárul az adott szellemről. Például, hogy milyen a fejlettségi szintje, hogy szeretetteljes vagy ártó gondolatok érzések vannak benne és még rengeteg minden. Ezért van az, hogy a tiszta szellemi lényeket, például az angyalokat mindig ragyogó fehér fény veszi körül, mert bennük csak szeretetteljes gondolatok, érzések, szándékok vannak. Míg az alacsony rezgésű, fejletlen szellemi lényekben sok a gonosz, ártó gondolat, érzés, szándék és ennél fogva az ő lelkük sötét, fekete. Ezért van az, ha egy ilyen szellemi lényt pillant meg valaki, akkor az szinte mindig sötét alakként jelenik meg. Persze ez számukra épp kapóra is jön, hiszen így nagyobb rémületet tudnak kelteni a megjelenésükkel.

A lélek innen a Földről tekintve mindig áttetsző, légies és anyagtalannak tűnik, de odaát teljesen valóságos. Innen a Földről csak azért tűnik anyagtalannak a lélek és a szellemvilág, mert az annyira magas frekvencián rezeg hozzánk képest, míg itt a fizikai síkon a Földet, az egész Univerzumot és benne mindent, az emberi testet is beleértve, mindent alacsony, durva rezgésű energiák alkotnak. Ettől lesz az egész fizikai sík olyan sűrű, nehéz és anyagias jellegű. De ez is csak innen a Földről nézve! Amikor levetjük a földi testünket és átkerülünk a szellemvilágba, akkor megemelkedik a rezgésünk és már a szellemvilág lesz számunkra a valóságos, a tapintható, míg a földi lesz az áttetsző, az átjárható. Ezért tudnak a szellemek könnyedén átjárni akár a legtömörebb földi anyagon is. Persze, ha akarnak, akkor kapcsolatba tudnak lépni a földi anyaggal, tudnak tárgyakat mozgatni, ahogy az emberi testeket is tudják viselni, hordani, irányítani egy egész életen át.

Az emberi test

Az emberi test itt a Földön éppen azt a célt szolgálja, mint a lélek a szellemvilágban. Az emberi testtel teszi magát láthatóvá, tapinthatóvá a szellem itt a fizikai síkon. Az emberi test szükséges, mert azzal sokkal könnyebben tud a szellem itt a durva fizikai síkon megnyilvánulni, mint anélkül. Az emberi test nélkül elég macerás lenne az élet itt a fizikai síkon. Az emberi test viszont már anyagias, és anyagias voltából adódóan sérülékeny és nem időt álló. Öregszik, károsodik, meghibásodik (megbetegszik) és előbb-utóbb már cserére szorul. Egyéntől függ, hogy ki mennyire vigyázott rá.

Amikor az emberi test már javíthatatlan (gyógyíthatatlan), akkor a test meghal, de csak a test. Illetve nem hal meg a test, csak működésképtelenné válik, hiszen a szellem az, aki él és nem pedig a test. A szellem ilyenkor elhagyja a működésképtelenné vált emberi testét és visszatér a szellemvilágba. Némi szellemi élet után aztán új testet kap és újraszületik, és így megy ez újra és újra egészen addig, amíg meg nem tisztul, hogy visszatérhessen végleg a szellemvilágba.

Még annyit tennék hozzá az emberi testhez, hogy egyéb funkciói is vannak természetesen. Sok egyéb között, a másik fontos funkciója, hogy korlátozzon bennünket és a szellemi képességeinket, emlékezetünket. Elég bonyodalmas lenne az élet a Földön, ha emlékeznénk például az előző életeinkre, a korábbi szüleinkre meg hasonlókra. De ez már egy másik történet.

Összegzés

A szellem tehát az első, aki meg lett teremtve. A szellem vagy TE! A lélek a szellem szellemi teste a szellemvilágban és a szellemtől elválaszthatatlan egységet képez. Az emberi test pedig a szellem fizikai teste itt a fizikai síkon, de ez a lélekkel ellentétben elhasználódik és időről-időre cserére szorul.

Az igazi spiritizmus a tiszta hitnek, a megelégedettségnek és a boldogító tudásnak a forrása.